Samenwerking

Sociaal werkbedrijf en tegelijk volwaardig businesspartner? Confed laat met Quooker en Sunshower zien dat dit goed samengaat. Wat is hun geheim? 

Het personeelsbestand van Confed bestaat voor tachtig procent uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Toch is het sociaal werkbedrijf niet alleen leverancier maar ook volwaardig partner voor zijn klanten Quooker en Sunshower. Eind 2020 tekenden de drie bedrijven een convenant waarin is afgesproken dat Confed vanuit zijn vestiging in Dordrecht exclusief produceert voor Quooker en Sunshower. Waarin schuilt de kracht van hun samenwerking? Peter Hobbelen (Confed), Michael Tulp (Sunshower) en Geertjan Woltjes (Quooker) hebben 6 tips:

#1 Geloof in je eigen kracht

Geertjan: ‘Sociaal werkbedrijven moeten zich niet klein maken. Je bent een volwaardige businesspartner, dus straal dat ook uit. Sociaal ondernemingen hebben unieke mensen en unieke kwaliteiten, dat moet centraal staan. “Geloof in je eigen kracht. Je bent wat waard. Je hebt wat te bieden. Dat is het startpunt. Vanuit daar kan je op zoek naar een gelijkwaardige relatie.’ 

#2 Zet je mensen slim in

Peter: ‘Door slim te kijken welke kennis, kunde en begeleiding er nodig is, zijn wij in staat complex werk te leveren. Daar ben ik trots op. In het verleden heb ik als directeur van een ander sociaal werkbedrijf de kwaliteit van werk omlaag zien gaan. Complexe werksoorten werden afgestoten omdat alle goede mensen gedetacheerd werden. Ik ben blij dat wij voor Quooker en Sunshower nu hoogwaardig werk kunnen doen. Het binnenwerk van een Quooker bestaat bijvoorbeeld uit veel technologische aspecten; maar toch kunnen wij dit prima aan.’

#3 Kijk naar wat er wel kan

Geertjan: ‘Confed bewijst keer op keer een betrouwbare partner te zijn. Bij sociaal werkbedrijven wordt soms nog teveel nadruk gelegd op de beperking. Ik zie de medewerkers van Confed liever als mensen met een rugzak, dan met een beperking. Ze kunnen namelijk echt fantastische dingen doen.’ 

#4 Omarm de diversiteit in je organisatie

Peter: ‘Als je van betekenis wilt zijn voor de Quookers en Sunshowers van deze wereld, is het belangrijk dat je de diversiteit van mensen beschermt. Het mixed-people concept van Confed, waarbij tachtig procent van het personeelsbestand wel en twintig procent geen rugzakje heeft is een stevige basis om hoogwaardig werk af te kunnen leveren.’ 

#5 Zorg voor een win-win situatie

Peter: ‘In het verleden waren er over de financiën wel eens meningsverschillen. Sunshower en Quooker wilden niet zomaar meer betalen aan de werkplaats, ook omdat ze veel geld zagen verdwijnen richting de kleinere klanten of staffuncties binnen het bedrijf. Bij mijn aantreden ging ik met Sunshower en Quooker het open gesprek aan: Wat is voor jullie van belang in de samenwerking? Wanneer zijn jullie bereid wel wat meer te betalen?’ 
Geertjan en Michael: “In deze gesprekken kwamen twee thema’s aan bod die voor ons belangrijk zijnexclusiviteit en ruimte om samen te groeien. Gesprekken hierover vormden de basis voor het convenant waarin Confed aangeeft in Dordrecht exclusief voor Quooker en Sunshower te produceren. Met een duidelijke win-win: Confed heeft zekerheid en voldoende inkomsten aan de twee grote klanten en andersom hebben Quooker en Sunshower de volledige focus van Confed en alle ruimte om samen te groeien.’

#6 Ga uit van vertrouwen

Peter: ‘Wederzijds vertrouwen is essentieel. Ga altijd in alle openheid met je klanten en partners in gesprek, luister goed en denk mee. Wat is voor de ander belangrijk? En hoe verhoudt zich dat tot wat voor jou belangrijk is? Vanaf daar kan je toegroeien naar volwaardig partnerschap.’

Toon volledig overzicht