Samenwerking

Hoe kan de SW- branche zich (verder) ontwikkelen? Welke mogelijkheden zijn er vanuit ondernemersperspectief? Ondernemer Léon Polman ziet 4 kansen voor samenwerking binnen de SW-branche.

Op het gebied van samenwerking ziet Léon Polman twee verschillende vormen: enerzijds tussen de verschillende SW-organisaties en anderzijds tussen SW-organisaties en lokale partners. Als beide vormen (nog) meer benut worden heeft dit volgens Polman een zeer positieve impact op de branche. Voorwaarde is wel dat er landelijk wordt samengewerkt om vervolgens lokaal te verbinden.   

#1 Creëer een landelijk loket

‘In mijn vorige blog schreef ik al over het verlangen vanuit sociaal ondernemers voor één duidelijk loket om aan te kloppen. Als sociaal ondernemer vind ik lokaal ondernemen essentieel. Ik ben niet op zoek naar dé perfecte locatie in het midden van het land. Ik zoek naar verschillende (op termijn tientallen) locaties door het land heen. Per stad doe ik research naar de aanwezigheid van sociale werkbedrijven en probeer via via in contact te komen met de juiste mensen.

Hoe mooi zou het zijn als ik als sociaal ondernemer aan kan kloppen bij één loket? Dat loket doet vervolgens een oproep aan alle sociale werkplaatsen (eventueel op basis van criteria die ik kan geven), waarna ik te horen krijg met wie ik contact kan opnemen. Dit neemt niet alleen een drempel weg voor mij als ondernemer, samenwerken met de SW-branche wordt een stuk toegankelijker en transparanter. En last but not least: Ik denk dat landelijke samenwerking heel veel kansen biedt voor het binnenhalen van grotere klanten én een grotere diversiteit aan werksoorten.’

#2 Deel kennis op één vaste plek

‘DiverSWerk is al een vorm van landelijke samenwerking. Het doel is om op verschillende thema’s zoveel mogelijk mooie voorbeelden en verhalen op te halen om hier met elkaar van te leren. Het is belangrijk dat deze informatie op een duidelijke plek gaat komen én dat deze plek aangevuld blijft worden. Zodat je hier altijd naartoe kunt gaan op het moment dat je op zoek bent naar inspiratie of heel concreet naar een nieuwe werksoort.’

#3 Benut het lokale netwerk

‘Naast landelijk samenwerking is het ook belangrijk om het lokale netwerk te benutten. Uiteindelijk heb je als regio of stad een maatschappelijke opgave waar SW-bedrijven een belangrijk onderdeel in zijn. In mijn vorige blog schreef ik al over de ontwikkeling van werksoorten in combinatie met lokale kringloopwinkels en lokale designers. Een mooie vorm van lokale verbondenheid is als je ook gezamenlijke verantwoordelijkheid kan creëren. Zo loopt in Hilversum het project ‘Hilversum werkt Samen’ waarin een groep van 35 werkgevers een coöperatie vormt met Tomin en Onbegrensd Talent. De werkgevers gaven stuk voor stuk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te willen geven. Daarnaast dragen ze ook financieel bij aan de coöperatie. Mocht het geen goede match zijn vangen Tomin en Onbegrensd Talent de medewerker weer op om te kijken naar de volgende stap.’ Andere vormen van samenwerkingen kunnen de oorsprong vinden in afgedankt materiaal. Een mooi voorbeeld is de samenwerking tussen BIGA groep en de Rijksoverheid. Al sinds 2005 slaan zij de handen ineen om afgedankte defensiekleding te recyclen, klaar te maken voor hergebruik en te selecteren voor verbranding. Op diverswerk.inclusiefwerkt.nl vind je hier een podcast over.

#4 Het SW bedrijf als lokale coöperatie

‘Ik zou zelf graag nóg een stapje verder gaan, waarschijnlijk is het nog een paar bruggen te ver, maar ik wil het toch graag als perspectief meegeven. Wat als een SW-bedrijf altijd een lokale coöperatie is? Een coöperatie waar lokale burgers en bedrijven lid van kunnen worden om de lokale inclusiviteit te stimuleren. Om lid te worden betaal je een bedrag van 100 euro (oid) waarmee je mede-eigenaar bent van de coöperatie. Eventuele winsten worden herverdeeld over de leden, alle leden krijgen een jaarlijks zelfgemaakt kerstpakket en om de sociale cohesie nog verder te versterken (en nieuwe coöperatieleden te werven) organiseer je elk jaar een ‘Eat to Meet’-evenement. Als werkbedrijf ben je gastheer of gastvrouw van een groots etentje waar heel de buurt, jong en oud, van alle achtergronden samen eten. Met één centrale overeenkomst: ze zijn allemaal mede-eigenaar van het sociale werkbedrijf.’

SW-branche als motor van de circulaire economie

foto van Leon Polman
Léon Polman Credits: Myrthe Polman / Create&Elevate

Léon Polman is oprichter van de sociale onderneming Green Side. Hier laat hij lokaal duurzame notitieboeken maken in samenwerking met basisscholen, lokale bedrijven én sociale werkbedrijven. Hij heeft een hele duidelijke visie voor Green Side: alles moet kloppen. Alles moet duurzaam, sociaal én lokaal zijn

Toon volledig overzicht